ކ. މާލެ / ގ. ހިޔަރޯދި، އިބްރާހިމް ޝިމްޢާން ސަލީމް (24އ)
ކ. މާލެ / ގ. ހިޔަރޯދި، އިބްރާހިމް ޝިމްޢާން ސަލީމް (24އ)
ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފިއެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ. މާލެ / ގ. ހިޔަރޯދި، އިބްރާހިމް ޝިމްޢާން ސަލީމް (24އ) ކަމަށެވެ.

އިބްރާހިމް ޝިމްޢާން ސަލީމްއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9660126 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވަމުން އަންނައިރު، ދާދިފަހުން ފުލުހުން ވަނީ ކެފޭގެ ގޮތުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް ތަންތަން ރެއިޑްކޮށް އެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ވެރިންނަށް ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު