ޓްރާންްސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރު ބާހިޒް ޝަފީގް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

'"ރަސް"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ބާހިޒް ނިޔާވީ އޭޑީކޭގައި ހިތުގެ އެޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމަށް ފަހު ކުރިމަތިވި މައްސަލަތަކަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު އެވެ. ބާހިޒް މީގެ ކުރިން ވެސް ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ބާއިޒް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ޕީއެންސީއާ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އޭނާގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ކިޔަމުން ނެވެ.

ބާހިޒް ނިޔާވިއިރު އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ 27 އަހަރެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން