އަހުމަދު މަސްނޫމް   21 ޖުލައި 2021 - 12:49
މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ‏ގްރޭޓާމާލެ ގްރިޑްގެ ދެެވަނަ ސާކިޓް އެނަޖައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށްކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.


ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު އަލުން ދިނުމަށް ގަޑިއެއްހާއިރު ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

ގްރޭޓާމާލެ ގްރިޑްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަން ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ކުރިން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު