ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގާއިމްކުރާ ފަޔަރ ބިލްޑިންގ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ފަޔަރ ބިލްޑިންގް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޓާރމިނަލް ގްރައުންޑް ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ.
އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 1200 މީޓަރުގެ ރަންވޭއަކާއި، ޓެކްސީވޭއަކާއި، އޭޕްރަންއަކާއި ސަރވިސް ރޯޑު އިމާރާތް ކުރުން ހިމެނޭކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ 144.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު