ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފައިސާ ދޫކޮށްފި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލަކު "ރަސް"އަށް ވިދާޅުވީ މި ފަހަރު ހަ ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީ، ޕީޕީއެމް، އެމްޑީޕީ، އެމްޑީއޭ، އަދާލަތު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހިމެނެ އެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ދޫކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީއަށެވެ. އެެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ދެން ޕީޕީއެމް އަށެވެ. އެއީ 10.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއަށް ފަހު ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީއަށް އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޖުމްހީރި ޕާޓީއަށް 5.3 މިލިއަން، އެމްޑީއޭ އަށް 2.4 މިލިއަން އަދި އަދާލަތު ޕާޓީއަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައި ވެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ މަދުވެގެން 10،000 މެމްބަރުން ހިމެނޭ ޕާޓީތަކަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން