ކޯވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން 88 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި 39 ވަނަ މީހާއެވެ. އެޗްއީއޯސީން ބުނީ އެމީހާ މަރުވީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށްކަމަށެވެ.

ކޯވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އެންމެފަހުން މީހަކު މަރުވެފައިވަނީ މިދިޔަމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ހާލުބޮޑުވެގެން ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށްނިޔާވި 60 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19ޖެހި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 39 އަށް އަރާފައިވާއިރު އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 32 ދިވެހިންނާއި، 7 ބިދޭސީންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން