މަޝްހޫރު އަދި ޒުވާން ވިޔަފާރި ވެރިޔާ ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ) އޭނާ ވަނީ އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރައްވާފައި
މަޝްހޫރު އަދި ޒުވާން ވިޔަފާރި ވެރިޔާ ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ) އޭނާ ވަނީ އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރައްވާފައި
މަޝްހޫރު އަދި ޒުވާން ވިޔަފާރި ވެރިޔާ ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ) އިތުރު ކައިވެންޏެއް ބައްލަވައިގެންފިއެވެ.

މަންޑޭ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އައްޑު އަތޮޅު ހުޅުމީދުއަށް ނިސްބަތްވާ އާމިނަތު ޝަހުދާއާ އެވެ. ޝަހުދާ އަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ކައިވެއްޏެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާގެ އުމުރަކީ 31 އަހަރެވެ. މަންޑޭއާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމަށް ޝަހުދާ ރަން ކިޔާފައި ވަނީ 2222 ރުފިޔާ އަށެވެ. ކޭޕާކް ރެސިޑެންސްގެ ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެ، ރާއްޖެއާއި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައިވެސް ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށްފައިވާ މަންޑޭގެ ފުރަތަމަ ކައިވެންޏަށް ދެ ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ވިޔަފާރީގައި މަންޑޭ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯއްދަވާފައިވާއިރު ފަގީރުންނާއި އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޭނާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ނަމޫނާ ދައްކަވައި ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯބި މަންޑޭ ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން