މާލޭގެ ގެއެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެނިކޮށް ފުލުހުން އޭނާ ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ، މާފަންނު ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ބަންދުކޮށްގެން މީހަކު ގެންގުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން އެ ގެ ފުލުހުން ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެފައިވަނީ ނޭޕާލަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެއްކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ބަންގުލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ބިދޭސީއަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން