މެދު ރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ބ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅާ ހަމައަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު 17:30 އިން ފެށިގެން މިރޭ 22:30 ގެ ނިޔަލަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށް މެޓުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައި ގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ވެސް މެޓުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މެދު ރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު ހެނދުނާއި މެންދުރުފަހުވެސް ވަނީ ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައެވެ.މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ހުދު ސަމާލުވެސް ވަނީ ނެރެފައެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ރ. އަތޮޅާ ހަމައަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދު 18:00 އިން ފެށިގެން މިރޭ 00:00 ގެ ނިޔަލަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށް މެޓުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ވެސް މެޓުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މޫސުން ގޯސްވާނެތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ ހުސްވި ހަފްތާއިން ފެށިގެން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން