ކަނޑޫދޫ އަތިރިމަތީގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް އުދޯންޏެއްގައި އިށީދެގެން
ކަނޑޫދޫ އަތިރިމަތީގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް އުދޯންޏެއްގައި އިށީދެގެން
ތ. ކަނޑޫދޫގައި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގައިމައްޗަށް ފާރެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާއަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ތ. ކަނޑޫދޫގައި މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ 10 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކަށެވެ. ކަނޑޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އެ ކުއްޖާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިޔާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިހާދިސާގައި ކުއްޖާގެ އެތެރެ ހަށްޓަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައެވެ.

އެކުއްޖާ ގައިމައްޗަށް ވެއްޓިފައިވަނީ ވަރަށް ބާވެ ދުވަސްވެފައިވާ ފާރެކެވެ.

މި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތެއް ނުވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން