ކައުންސިލްތަކުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ މަގާމަށް 31 ރަށަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މޭ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަގާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ފަސް އަހަރަށް އައްޔަނުކުރާ އެ މަގާމުގައި ދެ ރޭންކެއް ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމަ ރޭންކްގެ މުސާރަ އަކީ 18،135 ރުފިޔާއެވެ. ދެވަނަ ރޭންކްގެ މުސާރައަކީ 13،250 ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލެވެންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 35 ޕަސެންޓު ލިބޭނެއެވެ.

އެސްޖީން ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ރަށްތައް:

• ހއ. ވަށަފަރު

• ހއ. މުރައިދޫ

• ށ. ފޭދޫ

• ށ. މަރޮށި

• ށ. ފީވަށް

• ރ. ވާދޫ

• ރ. ރަސްމާދޫ

• ރ. އިންނަމާދޫ

• ބ. ކިހާދޫ

• ބ. ފުޅަދޫ

• ބ. ހިތާދޫ

• ކ. ތުލުސްދޫ

• އއ. ތޮއްޑު

• އއ. މާޅޮސް

• އދ. ދިއްދޫ

• އދ. ހަންޏާމީދޫ

• ވ. ތިނަދޫ

• ވ. ފުލިދޫ

• ވ. ފެލިދޫ

• ވ. ރަކީދޫ

• މ. މަޑުއްވަރީ

• ފ. ދަރަނބޫދޫ

• ދ. ރިނބުދޫ

• ދ. ކުޑަހުވަދޫ

• ދ. މާއެނބޫދޫ

• ތ. ގާދިއްފުށި

• ތ. ތިމަރަފުށި

• ގއ. ކޮލަމާފުށި

• ގއ. ދެއްވަދޫ


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން