މާރާމާރީއެއްގައި އަނިޔާވި ކުޑަކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

އެ މާރާމާރީ ހިނގީ ރޭ ހެންވޭރު ހިތިގަސް މަގުގައި ހުރި ފިހާރައެއްގަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މާރާމާރީގައި އަނިޔާވީ އެ ފިހާރައިގައި އިން 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އަނިޔާވި ކުއްޖާއަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުންދަނީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކަން ރަސްއަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް ނުލިބެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ އިތުރަށް މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން