އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ހިލަރީ ޑަފްއަށް 4 ވަނަ ކުއްޖަކު ލިބެން އުޅޭކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޑިޒްނީއިން އުފެއްދި "ލިޒީ މެގުއާ" ސީރީޒްއިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ހިލަރީއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ މެތިއު ކޮމާގެ 2 އަންހެން ކުދިން ތިބެއެވެ. އެއީ މެއި، 2 އަދި ބޭންކްސް، 4 އެވެ.

މީގެ ކުރީގައި މައިކް ކޮމްރީއާއި ކުރި ކައިވެންޏަކަށް ހިލަރީއަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިފަވެއެވެ. އެއީ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ލޫކާއެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ހިލަރީ 4 ވަނަ ދަރިއަށް ބަލިވެއިންކަން އިޢުލާންކުރީ އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން