ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދުންޔާ މައުމޫން ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ދުންޔާ މިއަދު ވިދާޅުވީ އެކަމަނާގެ ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަށްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެކަމަނާއަށް އިތުބާރު ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ދުންޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދުންޔާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.ދުންޔާއަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލެއްގެ އިތުރުން، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ބޮޑުބޭބޭ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ދުންޔާ ވަނީ ޕީޕީއެމަށް ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން