އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ހުސައިން ލުވައިޒް އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި، އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އެކުންފުނީގައި 2002 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ލުވައިޒް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު އެވެ.

ލުވައިޒް ވަނީ ލަންޑަންގެ ޗާޓަޑް އިންޝުއަރެންސް އިންސްޓިޓިއުޓް އާއި ދަ އޮސްޓްރޭލިއަން އެންޑް ނިއު ޒީލޭންޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޝްއުަރެންސް އެންޑް ފައިނޭންސް އިން ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވާފަ އެވެ

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގައި 21 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރަށްވާފައިވާ ލުވައިޒް އެމްޑީގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ އެލައިޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގަ އެވެ.

1985 ގައި އުފެއްދި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސަކީ މިހާރު 100 އިންސައްތަ ދިވެހި ކުންފުންޏެކެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން