ފިލްމެއް ބަލާލަން ޓިކެޓް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެލައިޑު އިންޝިއުރަންސް ކުންފުނިން ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނަސީބުވެރިއަކު ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެލައިޑުގެ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެލުމަށް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެލައިޑުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖު ފޮލޯކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އެލައިޑުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޕްރޮމޯޝަން ޕޯސްޓް އަށް ލައިކެއް ދީ، ކޮމެންޓުގައި ތިން އެކުވެރިން ޓެގް ކޮށްލުމަށްފަހު އެޕޯސްޓު ޝެއަރކޮށްލާށެވެ.މިއީ ހަމަގައިމުވެސް ޝްވެކް ސިނަމާއިން ކަމުދާ ފިލްމެއް ބަލާލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން