އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ޕޯރޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 51 އިންސައްތަ ނިންމާލައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ސްޓީލް ސްޓްރަކްޗަރގެ އެެސެމްބްލިންގ މަސައްކަތްކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ވޯރކްޝޮޕް އިމާރާތަކާއި ވެހިކަލް ގަރާޖެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.މި މަޝްރޫޢަކީ 24.59 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން